Sekcije TELFORA

 1. Politika, regulativa i usluge u telekomunikacijama (PRU)
 2. Telekomunikacione mreže (TM)
 3. Radio-komunikacije (RK)
 4. Mobilne i bežične mreže (MBM)
 5. Sistemi prenosa signala (SPS)
 6. Obrada signala (OS)
 7. Primenjena elektronika (PEL)
 8. Primenjena elektromagnetika (PEL)
 9. Multimedia (MM) Optičke telekomunikacije (OT)
 10. Optičke telekomunikacije (OT)
 11. Softvefski alati i aplikacije (SAA)
 12. Studentska sekcija (ST)