Nagrade i priznanja TELFOR 2018

Nagrada “ILIJA STOJANOVIĆ” za najbolji naučni rad

U znak sećanja i poštovanja dela prof. dr Ilije Stojanovića, prvog i dugogodišnjeg predsednika Programskog odbora TELFOR-a, Upravni i Programski odbor TELFOR-a ustanovili su NAGRADU “ILIJA STOJANOVIĆ” ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD NA TELFOR-u.

Nagradu „Ilija Stojanović“ dodeljuje Programski odbor, na osnovu obrazloženih predloga recenzenata radova, koordinatora sekcija, predsedavajućih sesija i članova Programskog odbora. Nagradu može dobiti samo rad koji je prihvaćen i referisan na TELFOR-u. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagrada za najbolji naučni rad sa TELFOR-a 2018 dodeljena je sledećim autorima:

  • Natasa B. T. Pavlovic, Adolfo V. T. Cartaxo, za naučni rad “Adaptable QTELFOTAM Transmitter to Current Elastic Optical Networks Demand”.

Nagrada “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora, u znak sećanja i poštovanja stručnog i naučnog dela Blaže Mirčevskog, diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Nagradu dodeljuje poseban žiri sastavljen od predstavnika porodice Mirčevski i predstavnika Programskog odbora TELFOR-a. Kao eventualni kandidati za nagradu mogu biti predloženi autori mlađi od 30 godina, pod uslovom da su prvi autori prihvaćenih radova i da su lično referisali svoj rad na TELFOR-u. Predlagači mogu biti recenzenti radova, koordinatori sekcija, predsedavajući sesija, članovi Programskog odbora i članovi žirija. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Žiri je dodelio nagradu najboljem mladom prvom autoru:

  • Ljiljani Marijanović, Institute of Telecommunications, Technische Universitat (TU), Wien, za rad 5.19, Ljiljana Marijanović, Stefan Schwarz, Markus Rupp, Pilot Pattern Optimization for Small Data Packet Transmission

Studentske nagrade “Ilija Stojanović”

TELENOR fondacija dodelila je nagrade “Ilija Stojanović” za najbolje studentske radove, prezentirane u Studentskoj sekciji na TELFOR-u 2018 (uručene na danu ETF u Beogradu 2018 godine).

Nagrade su dobili studenti:

  • Marija Radulović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, za rad 12.8/2018 “Kritično spregnuti ring rezonator sa splajsom na čipu”
  • Aleksandar Antić, Aleksandar Pavlović i Marko Mozetić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, za rad 12.3/2018 “Otkrivanje dijabetesa tipa 2 metodama mašinskog učenja”
  • Radana Gavrić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banja Luci, RS, BiH, za rad 12.10/2018 „ Perormanse prenosa govora u LTE mrežama“