Poziv za učešće i za donatorstvo naučnog skupa TELFOR

Poštovana gospođo/poštovani gospodine,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Društvo za telekomunikacije - DT, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i Serbia and Montenegro COM Chapter, uz podršku TELEKOMA Srbija, IEEE regiona 8, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacikja Srbije, IEEE Serbia and Mne  Section, PTT Srbije i brojnih drugih donatora i prijatelja, organizuju i ove godine.

Telekomunikacioni forum - TELFOR

Telekomunikacioni forum TELFOR organizuje se kao IEEE međunarodni regionalni skup. Forum se održava sa velikim brojem veoma dobrih radova i sa oko 1500 učesnika i posetilaca. Tradicionalno TELFOR ima za cilj da razmatra važne naučne i stručne aspekte iz oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija (IKT). TELFOR ima značajan uticaj i odziv u stručnoj i naučnoj javnosti. Na TELFOR-u učestvuju naučnici, istraživači, eksperti, inženjeri, tehničari, menadžeri, proizvođači, operatori, ekonomisti, pravnici, studenti, trgovci, izdavači ... Organizuju se plenarne sednice sa pozvanim predavanjima i sa nastupima pozvanih kompanija, zatim brojne sekcije sa regularnim ili studentskim autorskim radovima, okrugli stolovi, seminari, tutorijali, izložbe itd. TELFOR-u po pozivu prisustvuju i prikazuju svoje rezultate vodeće svetske i domaće kompanije iz oblasti telekomunikacija i IT, poznati svetski stručnjaci daju svoje viđenje razvoja telekomunikacija i njenih podoblasti, TELFOR ima svoju izložbu telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema i usluga, kao prateće aktivnosti organizuju se posebne manifistacije pojedinih firmi, prikazi novih knjiga, profesionalni skupovi, prijemi i susreti. TELFOR svake godine ima više stotina prijavljenih i pozvanih autorskih radova iz svih oblasti telekomunikacija i IT. Autori su iz preko 30 zemalja regiona, Evrope i sveta. Preko 50% autora je sa mestom boravka izvan Srbije.

Tokom protekle četvrtine veka veliki broj značajnih međunarodnih kompanija je učestvovao na TELFOR-u, medju kojima Agilent, Alcatel-Lucent, Cisco, Ericsson, HP, Huawey, IBM, Intracom, Juniper, Microsoft, Motorola, Nokia, Rohde&Schwarz, Siemens,Teri Engineerinng,  Oracle Communications, Roaming, zajedno sa svojim lokalnim partnerima, kao i oko 30 drugih organizacija i institucija.

Svako ko u Srbiji i okruženju ima rezultate i interes u oblasti TELEKOMUNIKACIJA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, taj učestvuje na TELFOR-u !

S obzirom na veoma širok spektar interesa i delatnosti koje su zastupljene na TELFOR-u, ne sumnjamo da će mnoge firme i institucije naći naučni, ekonomski, promotivni i/ili stručni interes da učestvuju ili pomognu rad TELFOR-a. Zato upućujemo ovaj otvoreni poziv dosadašnjim i budućim DONATORIMA TELFOR-a.

Svaka pomoć je dobrodošla, ali očekujemo da:

  • SPECIJALNI DONATORI TELFOR-a sklope poseban ugovor sa Organizatorima,
  • VELIKI DONATORI podrže organizaciju Foruma sa najmanje 250.000 dinara,
  • DONATORI podrže organizaciju Foruma sa najmanje 100.000 dinara, a
  • PRIJATELJI TELFOR-a uplate najmanje 50.000 dinara donacije.

Organizatori TELFOR-a nameravaju da se u svim akcijama na pripremi, promociji i u toku TELFOR-a posebno zahvale i ukažu na svoje donatore i prijatelje. Organizatori će u CD Zborniku radova TELFOR-a obezbediti donatorima prostor u veličini jedne A4 stranice, u okviru koga donator može da prikaže svoj proizvodni program i druge podatke od značaja za svoje predstavljanje. Elektronsku verziju materijala za štampanje treba dostaviti Organizatorima do 5. novembra. Organizatori su takođe spremni da prilikom registracije učesnika podele učesnicima TELFOR-a odgovarajuće promotivne materijale specijalnih i velikih donatora, kao i da postave LOGO-znakove specijalnih i velikih donatora na sajt TELFOR-a, povezano sa njihovim Internet stranicama. Organizatori pozivaju donatore TELFOR-a da svoje programe, rezultate, planove i razvojne vizije prikažu u toku TELFOR-a na specijalnim, tehničkim, informativnim i komercijalnim prezentacijama. Donatori TELFOR-a imaju posebne pogodnosti i na izložbi TELFOR-a.

Molim Vas da pregledate sajt www.telfor.org. Na sajtu je objavljen i poziv za autorske radove. Želeli bi smo da Vaši zaposleni pošalju svoje autorske radove na TELFOR. Molim Vas da na Vašoj oglasnoj tabli objavite plakat TELFOR-a koji možeti preuzeti sa sajta TELFOR-a. Ukoliko ste zainteresovani i za neki drugi vid saradnje, molimo Vas da nas pozovete (office@telfor.org , 064 1404461). Potražite od Organizatora i dopunske informacije za donatore.

Verujući da ćete sigurno podržati TELFOR, šaljemo Vam unapred popunjen i sa naše strane potpisan donatorski ugovor, sa prilozima. Naravno, Organizatori su spremni da sa donatorima razgovaraju i da promene donatorski ugovor u skladu sa željama donatora. Iznos za koji se donator odluči treba što pre uplatiti na račun Društva za telekomunikacije 160-19399-79, sa naznakom "Donacija za TELFOR”. Donacija se može uplatiti i u Evrima na devizni račun Društva za telekomunikacije IBAN /35160005080000790663 .

(Donacija se ne odnosi na plaćanja dobara i usluga, ne podleže oporezivanju po Zakonu o PDV-u i ne evidentira se u poreskim evidencijama. Donacija se uplaćuje bez fakture, na osnovu potpisanog donatorskog ugovora.)

Kontakt: office@telfor.org, 064 1404461, 064 t6100100.

Prof. dr Đorđe Paunović, Predsednik Upravnih odbora TELFOR-a i Društva za telekomunikacije