Kotizacije za konferenciju

OBAVEZNA JE NAJMANJE JEDNA NETO KOTIZACIJA PO SVAKOM PRIHVAĆENOM REGULARNOM RADU.

Prihvaćen rad na konferenciji može da izlaže autor ili koautor. Autor ili koautor može izložiti rad i «na daljinu» (preko Interneta, bez ličnog prisustva prezntera na konferenciji), ali se to mora prijaviti pre 5.novembra ( office@telfor.rs ). Za rad koji se izlaže «na daljinu» mora se platiti posebna taksa (vidi u tabeli). U ovom posebnom slučaju i regularna kotizacija i posebna taksa za odgovarajući rad se moraju platiti pre 10. novembra.

Plaćanje unapred, regularna kotizacija 28.000 RSD
Plaćanje na konferenciji, regularna kotizacija 33.000 RSD
Plaćanje unapred, članovi IEEE i DT (zahteva se dokaz o članstvu) 21.750 RSD
Plaćanje na konferenciji, članovi IEEE i DT (zahteva se dokaz o članstvu) 25.500 RSD
Plaćanje unapred, studenti doktorskih studija (zahtevaju se studentski dokumenti ) 15.500 RSD
Plaćanje na konferenciji, studenti doktorskih studija (zahtevaju se studentski dokumenti ) 18.000 RSD
Plaćanje unapred, studenti diplomskih i master studija (zahtevaju se studentski dokumenti ) 12.375 RSD
Plaćanje na konferenciji, studenti diplomskih i master studija (zahtevaju se studentski dokumenti) 14.250 RSD
Studenti diplomskih i master studija sa radovima u Studentskoj sekciji Bez kotizacije
Članovi Programskog i Naučnog odbora TELFOR-a imaju poseban popust na iznos kotizacije 25%
Posebna taksa za prezentacije na daljinu 12.000 RSD

(U kotizaciju su uključeni štampani program, CD zbornik prihvaćenih radova, korisnički komplet, koktel dobrodošlice, osveženja na pauzama, biznis podnevni obroci, konferencijski servisi, TELFOR wireless Internet i IEEE takse.)

INSTRUKCIJE I INFORMACIJE – VEOMA VAŽNO

  • Prilikom plaćanja u bankarsku formu treba obavezno upisati ime autora ili koautora za koga se plaća kotizacija i ID broj prihvaćenog rada
  • NA RAČUN ORGANIZATORA TELFOR-A MORA DA SE UPLATI CEO ZAHTEVANI NETO IZNOS KOTIZACIJE.
  • AUTOR/KOAUTOR SAM SNOSI SVE BANKARSKE I/ILI POŠTANSKE TROŠKOVE.
  • Iznosi koji se plaćaju unapred treba da stignu na račun organizatora pre-10. novembra.
  • Dokaz IEEE članstva je IEEE kartica ili direktan Internet pristup u My IEEE bazu, prilikom prijave na konferenciju.

Dokaz DT članstva je provera u evidencionom spisku članova DT, prilikom prijave na konferenciju.

  • Studentski status se dokazuje važećim studentskim indeksom ili bilo kojim drugim zvaničnim dokumentom

univerzitetske institucije, prilikom prijave na konferenciju.

  • Ako je potrebna faktura za uplatu kotizacije, potrebno je da se pošalje zahtev sa svim neophodnim podacima na email adresu office@telfor.rs
  • Sve potvrde koje su potrebne autorima, koautorima i posetiocima mogu se dobiti samo u toku konferencije.
  • POSETIOCI TELFOR-A (bez radova) NE PLAĆAJU KOTIZACIJU.

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE U RS DINARIMA

Banka: Banca Intesa a.d. Beograd
Adresa banke: Milentija Popovica 7b, Beograd 11070, Srbija
Korisnik: Drustvo za telekomunikacije (za TELFOR 2013)
Adresa korisnika: Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija
Telefon korisnika: +381 (0)11 3248464
Broj racuna korisnika: 160-19399-79
PIB korisnika: 100250424
Maticni broj: 17232223
Komentar: PDV je uključen u iznos kotizacije.